Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Från och med 1.1.2019 är det inte längre möjligt att styrka sin identitet med körkort vid hämtning av ett färdigt pass eller identitetskort. - Finlands ambassad, Rom : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Rom

Ambasciata di Finlandia
Via Lisbona 3, 00198 Roma
Tel. +39-06-852 231
E-post: sanomat.roo@formin.fi
consulate.roo@formin.fi (Passärenden, uppehållstillstånd, intyg av notarius publicus, konsulärä ärenden)
Italiano | Suomi | Svenska |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 14.12.2018

Från och med 1.1.2019 är det inte längre möjligt att styrka sin identitet med körkort vid hämtning av ett färdigt pass eller identitetskort.

Ändringen hänför sig till ändringen av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009), enligt vilken ett körkort från och med 1.1.2019 inte längre kan användas för att identifiera sökanden i samband med beviljande av ett identifieringsverktyg för stark autentisering.

Hittills har det varit möjligt att använda ett gällande plastkörkort för att styrka identiteten vid hämtning av ett pass eller identitetskort, om polisen tillåtit detta separat. Från och med början av år 2019 är det möjligt att hämta ett dokument enbart med ett pass eller ett identitetskort. Dokumentet i fråga ska i första hand vara gällande, men polisen kan separat tillåta att ett färdigt dokument hämtas också med ett pass eller identitetskort som gått ut för en kort tid sedan.

Vid behov är det också möjligt att med en specificerad fullmakt befullmäktiga en annan person att hämta ett färdigt dokument. En person som hämtar ett pass eller identitetskort med en fullmakt kan styrka sin identitet med ett pass eller identitetskort som beviljats av en finländsk myndighet.

Mer detaljerad information om hämtning och sändning av pass och identitetskort finns på polisens webbplats på adressen www.poliisi.fi.

Skriv ut

Uppdaterat 14.12.2018


© Finlands ambassad, Rom | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter